MIPEX jest firmą szkoleniowo - doradczą. Współpracujemy z przedsiębiorcami w różnych branżach, doradzamy we wszelkich sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową. Szkolimy, przygotowujemy dokumentację powypadkową, przeprowadzamy audyty i kontrole stanu BHP i ppoż. w zakładach pracy.
Jesteśmy prężnym i elastycznym zespołem niebojącym się wyzwań. W zależności od Państwa potrzeb i wymagań realizujemy zadania służby bhp w firmie. Podejmujemy współpracę zgodnie z wymogami prawa na zasadach umowy stałego bądź zadaniowego nadzoru.