Kursy

 
Niedziela, Wrzesień 10, 2017, 18:26 | Brak komentarzy »


Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie dotyczące „Szkoleń BHP”
„Szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej „
„Szkolenia z zakresu ochotny PPOŻ” „Nadzoru BHP” „Nadzoru PPOŻ”
składam ofertę.
Pozostaję otwarty na ewentualne dalsze sugestie, tak aby nasza oferta w
jak najlepszy sposób spełniła Państwa oczekiwania.
W przypadku jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o kontakt.
Z wyrazami szacunku
Michał Wójcik
MIPEX
ul. F. Malskiej 2/91
tel. +48 41 2010946
+48 883287766
+48 667499378
email : Mipex@o2.pl
strona: www.mipex.pl
1
Szkolenia wstępne bhp dla :
 pracowników nowo zatrudnionych
Szkolenie okresowe bhp dla:
 pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 pracowników inżynieryjno-technicznych
 pracowników administracyjno – biurowych
 pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Szkolenia pozostałe :
 Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 Szkolenia z zakresu ochotny PPOŻ
 Nadzór nad warunkami pracy (OUTOSOURCING)
 Nadzór w zakresie ochrony przeciwpożarowej (OUTOSOURCING)

2
KORZYŚCI DLA FIRMY:
• Większa świadomość pracowników firmy w zakresie pracy na stanowisku kierowni-
czym i na stanowisku dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy .
• Zminimalizowanie przyczyn wypadków w pracy
• Umiejętność prowadzenia właściwej dokumentacji dotyczącej akt pracowników
TRENERZY:
Trenerzy, specjalizujący się w prowadzeniu szkoleń z zakresu BHP, szkoleń
zawodowych oraz szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
posiadają wieloletnie doświadczenie i wszechstronne przygotowanie
merytoryczne do prowadzenia zajęć.
CENNIK
Rodzaj szkolenia Godz. Stawka
Szkolenia wstępne dla nowo zatrudnionych pracowników 3 40zł/os.
Szkolenia Okresowe dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych
8 40zł/os.
Szkolenia Okresowe dla pracodawców i innych osób kie-
rujących pracownikami
8(16) 50zł/os.
Szkolenia Okresowe dla pracowników inżynieryjno-
technicznych
8(16) 50zł/os.
Szkolenia Okresowe dla pracowników administracyjno –
biurowych
8 40zł/os.
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 2 40zł/os.
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej
6 100zł/os.
Grupy powyżej 30 osób wyceniamy indywidualnie w zależności od potrzeb .
Przeprowadzamy także szkolenia instruktażowe w terenie z zakresu pierwszej
pomocy przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.
3


Copyright ©2017 mipex, All Rights Reserved.