Firma MIPEX zajmuje się szkoleniami i doradztwem w szeroko rozumianej problematyce
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy.
Nasz Ośrodek Szkoleń zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim
praktycznym doświadczeniem w różnych sektorach gospodarki, co jest podstawą
gwarantującą właściwą realizację powierzonych zadań, na poziomie satysfakcjonującym
zleceniodawcę.
Proponowane przez naszą Firmę usługi z dziedziny BHP i Ppoż. obejmują kompleksowy
zakres wszelkiego rodzaju działań na rzecz prawnej ochrony pracy, organizacji i metod
kształtowania bezpiecznych warunków pracy, ochrony zdrowia i życia pracowników,
określony w obowiązujących przepisach prawa pracy i generalnie ujmując wyczerpujący te
przepisy.
Nasza Firma wychodzi Państwu naprzeciw i oferuje kompleksowy nadzór nad sprawami
bhp i p.poż. w Państwa firmie. Obejmuje on następujące obszary:
 szkolenia bhp, p.poż., metodyki oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 kompleksowa obsługa firm związana z wypełnianiem zadań służby bhp
(Outsourcing bhp),
 ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 doradztwo w zakresie prawa pracy w tym regulaminy pracy,
 opracowywanie dokumentacji powypadkowej,
 pomoc w realizacji wystąpień i nakazów PIP i PIS,
 kontrola warunków bhp i ppoż. w firmie,
 opracowywanie instrukcji bhp,
 zaopatrzenie firmy w artykuły bhp (znaki bezpieczeństwa, gaśnice i inne).
Firma MIPEX zajmuje się szkoleniami i doradztwem w szeroko rozumianej problematyce
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy.
Nasz Ośrodek Szkoleń zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim
praktycznym doświadczeniem w różnych sektorach gospodarki, co jest podstawą
gwarantującą właściwą realizację powierzonych zadań, na poziomie satysfakcjonującym
zleceniodawcę.
Proponowane przez naszą Firmę usługi z dziedziny BHP i Ppoż. obejmują kompleksowy
zakres wszelkiego rodzaju działań na rzecz prawnej ochrony pracy, organizacji i metod
kształtowania bezpiecznych warunków pracy, ochrony zdrowia i życia pracowników,
określony w obowiązujących przepisach prawa pracy i generalnie ujmując wyczerpujący te
przepisy.
Nasza Firma wychodzi Państwu naprzeciw i oferuje kompleksowy nadzór nad sprawami
bhp i p.poż. w Państwa firmie. Obejmuje on następujące obszary:
 szkolenia bhp, p.poż., metodyki oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 kompleksowa obsługa firm związana z wypełnianiem zadań służby bhp
(Outsourcing bhp),
 ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 doradztwo w zakresie prawa pracy w tym regulaminy pracy,
 opracowywanie dokumentacji powypadkowej,
 pomoc w realizacji wystąpień i nakazów PIP i PIS,
 kontrola warunków bhp i ppoż. w firmie,
 opracowywanie instrukcji bhp,
 zaopatrzenie firmy w artykuły bhp (znaki bezpieczeństwa, gaśnice i inne).
 
Copyright ©2017 mipex, All Rights Reserved.